PROCES SELEKCIJE

PRAVILA POSLOVANJA

KATEGORIJE USLUGA

KOJE USLUGE UKLJUČUJE ČUVANJE DECE?

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU DADILJE I BEBISITERKE?

UGOVOR SA DADILJOM/BEBISITEROM?

Svi kandidati za poslove dadilje, bebisiterke i domaćice kuće prolaze kompletan set provera kako bismo vam omogućili najbolji izbor osobe koja će vam pružati podršku.

Proces intervjuisanja kandidata za poslove dadilje i bebisiterke se sastoji od:

 1. Kompletiranja detaljnog prijavnog formulara
 2. Psihološkog testiranja i procene
  (svi rezultati testiranja biće dostavljeni i objašnjeni klijentu u Izveštaju procene)
 3. Intervjua sa psihologom
 4. Utvrđivanja izvora motivacije kandidata
 5. Proveravanja kandidata na kojem je nivou poznavanja razvoja deteta i kakvo iskustvo brige o detetu poseduje
 6. Provere i verifikacije originalne dokumentacije
 7. Zdravstvene provere
  (svi kandidati imaju sanitarnu knjižicu izdatu od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje)
 8. Zakonske provere
  (potvrda da protiv lica nije pokrenut krivični postupak niti je pokrenuta istraga izdata od strane Prvog osnovnog suda)
 9. Kursa prve pomoći koji prolaze svi kandidati
  (kurs obezbeđuje Happymamma tim)

Domaćice kuće prolaze identičan proces selekcije, sa manjim akcentom na znanja iz oblasti razvoja dece.

Veoma se trudimo da prepoznamo potencijal kandidata, te posvećujemo vreme da ih posavetujemo u vezi sa njihovom podobnosti za konkretnu poziciju. Znamo da je u najboljem interesu svih strana da budemo temeljni i posvećeni prilikom ovog procesa, i na taj način osiguravamo satisfakciju i klijenata i kandidata.

Kandidati koji se angažuju preko Happymamma upoznati su i saglasni da su uslovi angažovanja poverljivi i slažu se da ne otkriju, komuniciraju ili ih na drugi način učine javnim trećim licima, bilo direktno ili indirektno. U slučajevima gde je to potrebno (poznati i ostali Klijenti), ugovor o poverljivosti će biti obezbeđen od strane agencije.

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama, možete nam poslati mail, pozvati nas telefonom ili doći direktno u naše kancelarije. Takođe, možete nam poslati i detalje vaše potrebe za dadiljom, bebisiterkom ili domaćicom ovde

Naše kategorije usluga dele se na dugoročne i kratkoročne:

DUGOROČNI ANGAŽMAN

HAPPYMAMMA STAR

minimum 6 sati dnevno angažovanja uz minimum 8 dana angažovanja mesečno

 1. 1.DADILJA
 2. 2. DADILJA ANGAŽOVANA U PRVIM DANIMA ROĐENJA DETETA
 3. 3.ZAJEDNIČKA DADILJA
 4. 4.DOMAĆICA KUĆE

HAPPYMAMMA STAR: U slučaju vaše potrebe za dugoročnim angažmanom dadilje ili domaćice kuće, nakon što preciziramo detalje, predstavićemo vam listu od najmanje 3 proverena kandidata.

Happymamma dadilje koje ćete intervjuisati su upoznate sa svojim odgovornostima i obavezama u pogledu zaštite i brige o deci, što svojeručnim potpisom potvrđuju kroz Izjavu. Od intervjuisanih kandidata birate onog koji najviše odgovara vašim očekivanjima. Happymammma će vas podržati u ovom procesu i sa short listom kandidata dostaviti Vodič za roditelje prilikom intervjuisanja kandidata sa svim potrebnim detaljima koji će vam pomoći da na efikasan način izaberete najpodobnijeg za vas.

Nakon izbora dadilje ili domaćice kuće, odmah po početku angažovanja, Happymamma naplaćuje svoju uslugu traženja adekvatnih kandidata preko računa u visini prve ugovorene mesečne naknade. Mesečna naknada dadilje ili domaćice kuće isplaćuje se izabranoj osobi prema modalitetu koji ste sa njom dogovorili.

Happymamma tim profesionalno i partnerski brine o klijentima i ukoliko se prilikom probnog perioda angažovanja tokom prva 2 meseca ispostavi da izbor kandidata iz bilo kojeg razloga nije bio odgovarajući, Happymamma će vam pronaći adekvatnu zamenu, potpuno besplatno.

KRATKOROČNI ANGAŽMAN

HAPPYMAMMA MINI

povremeno angažovanje po potrebi; minimum angažovanja 1 sat, maksimum 12 sati dnevno

 1. 1.BEBISITERKA
 2. 2.BEBISITERKA ANGAŽOVANA U PRVIM DANIMA ROĐENJA DETETA
 3. 3.ZAJEDNIČKA BEBISITERKA
 4. 4.DOMAĆICA KUĆE

HAPPYMAMMA MINI: U slučaju vaše potrebe za kratkoročnim angažmanom bebisiterke ili domaćice kuće, nakon što preciziramo detalje, predstavićemo vam listu od najmanje 3 proverena kandidata.

Happymamma će se potruditi da Vam u najkraćem mogućem roku obezbedi adekvatnu osobu. Ponekad, usled velikog interesovanja može doći do zauzetosti određenih dadilja, bebisiterki ili domaćica, ali je zato Happymamma tim motivisan da date prepreke savlada sa lakoćom.

Happymamma tim profesionalno i partnerski brine o klijentima i ukoliko se prilikom probnog perioda angažovanja tokom prvog meseca ispostavi da izbor kandidata iz bilo kojeg razloga nije bio odgovarajući, Happymamma će vam pronaći adekvatnu zamenu, potpuno besplatno.

Razlike izmedju paketa STAR i MINI

HAPPYMAMMA STAR

ŠTA PODRAZUMEVA ANGAŽMAN?

Podrazumeva trajni angažman osobe, te je akcenat stavljen na selekciju onih kandidata kojima je motiv da se zadrže u porodici i imaju trajnu saradnju.

KAKO SE USLUGA PLAĆA?

Usluga selekcije se plaća Happymamma agenciji jednokratno. Usluga koja je obavljena se plaća direktno osobi koja je uslugu izvršila, najčešće na nedeljnom nivou, bez posredovanja Happymamma agencije.

KO ISPORUČUJE USLUGU?

Dadilje, bebisiterke, pedijatrijske sestre, babice, domaćice – najčešće sa bogatim prethodnim iskustvom.

HAPPYMAMMA MINI

ŠTA PODRAZUMEVA ANGAŽMAN?

Podrazumeva kratkoročne, povremene angažmane, što najčešće obavljaju studenti i osobe kojima odgovara takav način rada.

KAKO SE USLUGA PLAĆA?

Usluga selekcije se plaća Happymamma agenciji jednokratno. Usluga koja je obavljena se plaća direktno osobi koja je uslugu izvršila, najčešće na nedeljnom nivou, bez posredovanja Happymamma agencije.

KO ISPORUČUJE USLUGU?

Uglavnom studenti sa ili bez prethodnog iskustva u obavljanju traženih poslova. U slučaju da osoba nije imala prethodno radno iskustvo, Happymamma tim će osigurati njeno upoznavanje sa pravilima i odgovornostima posla.

Dadilje

Dadilja je termin koji se odnosi na osobu koja je kvalifikovana za pružanje usluga brige o detetu, angažovana od strane porodice u porodičnom domu. Dadilja može živeti sa porodicom, a može biti angažovana za određeno vreme provedeno sa detetom u toku dana. Uglavnom, kvalifikovane dadilje pružaju usluge čuvanja i razvoja dece do 7 godine života, ali je praksa pokazala da dadilje brinu o deci od rođenja do 11 godine.

Neke od najboljih dadilja u regionu nemaju formalno obrazovanje iz ove oblasti, ali imaju odlične reference i mnogo iskustva.

Dadilje mogu da žive sa vama ili da svakodnevno dolaze kod vas na posao. One mogu biti angažovane puno radno vreme preko radne nedelje, duže ili kraće od toga, ili (ne tako uobičajeno u Srbiji), dadilja se može deliti sa još jednom porodicom. Nekada porodice angažuju dadilju za noćni period, pogotovo u prvim mesecima nakon rođenja deteta. Postoji i mogućnost življenja dadilje u porodici, što je postao trend poslednjih godina.

Dadilje omogućavaju da sredina u Vašem domu u kome se Vaše dete razvija, uči i raste, bude bezbedna i stimulativna za njega.

Postoji i mogućnost angažovanja dadilje i za dodatne aktivnosti (pranje i širenje veša; kuvanje za porodicu; briga o kućnim ljubimcima; peglanje veša i/ili odlazak u kupovinu), dok dete spava ili je na nekoj aktivnosti, u kom slučaju je i visina satnice viša.

Bebisiterke

Bebisiteri mogu biti dadilje koje su selektovane i registrovane od strane Happymamma tima i treba im dodatno angažovanje, a mogu biti i osobe na studijama koje su pažljivo selektovane od strane nas, a koje su u potrazi za dodatnim izvorom prihoda. Happymamma angažovanjem studenta istrajava da po njihovom završenom fakultetu bebisitere angažuje kao dadilje za potrebe stalnog angažovanja.

Bebisiteri će paziti na Vašu decu bilo u Vašem domu, bilo na događaju na koji ih povedete ili na godišnjem odmoru ukoliko Vam je potrebno vreme samo za sebe. Oni će se brinuti o Vašoj deci dok ste Vi u izlasku. Ovakav vid angažovanja se odnosi na situcije hitne potrebe, bolesti roditelja ili staratelja, odlaska na iznenadna putovanja ili usled privremene zamene dadilje. Ukoliko roditelj želi da napravi predah od brige o detetu i kućnih poslova, te planira da izađe i poseti svoje prijatelje ili ode u kupovinu, bebisiter je rešenje u toj situaciji.

Zbog regularne posvećenosti i mogućnosti ponovnog angažovanja trudimo se da Vam obezbedimo istog bebisitera/bebisiterku.

Postoji i mogućnost angažovanja bebisitera i za dodatne aktivnosti (pranje i širenje veša; kuvanje za porodicu; briga o kućnim ljubimcima; peglanje veša i/ili odlazak u kupovinu), dok dete spava ili je na nekoj aktivnosti, u kom slučaju je i visina satnice (cene sata) viša.

Dadilje/bebisiterke angažovane u prvim danima života deteta

Dadilje/bebisiterke angažovane u prvim danima života deteta obično su kvalifikovane pedijatrijske sestre ili babice koje imaju veliko iskustvo u radu sa novorođenim bebama. Zadatak ovog tipa dadilje/bebisiterke je da radi sa novopečenom mamom i/ili tatom pomažući im i vodeći ih u kratkom vremenskom periodu u prvih nekoliko najtežih nedelja od rođenja kroz proces prilagođavanja na potpuno drugačije uslove života.

Njihova uloga je da uspostave odgovarajuću rutinu za bebu/bebe i da savetuju roditelje u vezi sa svim aspektima iz oblasti higijene, brige i hranjenja novorođenčeta. Ova dadilja će pomoći mami oko uspostavljanja dojenja, biti od velike pomoći kada se kod bebe jave grčevi i u noćnim dežurstvima biti adekvatna zamena roditeljima.

Dužina angažovanja zavisi od potrebe roditelja. Ova pozicija je obično “live in” odnosno stalno sa vama ili u noćnom terminu (dadilje), mada nije retko angažovati stručne i iskusne babice i/ili pedijatrijske sestre i povremeno, po potrebi (bebisiterke).

Zajedničke dadilje/bebisiterke

Ovakav tip dadilje/bebisiterke se definiše kada dve porodice dele jednu dadilju/bebisiterku, u jednom ili oba doma, dogovaraju se međusobno i sa dadiljom oko uslova angažovanja i dele troškove.

Postoji i mogućnost angažovanja zajedničke dadilje/bebisiterke i za dodatne aktivnosti (pranje i širenje veša; kuvanje za porodice; briga o kućnim ljubimcima; peglanje veša i/ili odlazak u kupovinu), dok dete spava ili je na nekoj aktivnosti, u kom slučaju je i visina satnice (cene sata) viša.

Domaćice kuće

Bilo da žive sa Vama ili dolaze na redovan posao, domaćice kuće brinu o Vašem domu kao da je njihov. Tipične aktivnosti uključuju sva kućna zaduženja, uključujući pripremanje obroka, odlazak u kupovinu, pranje, peglanje i čišćenje kuće. Postoji i mogućnost angažovanja domaćice samo za neke od navedenih aktivnosti, u kom slučaju je i visina satnice (cene sata) niža.

Napominjemo da domaćice kuće nisu surogat dadilje i u skladu sa tim ne treba od njih očekivati da će paziti na decu puno radno vreme.

Čuvanje dece podrazumeva različite vrste odgovornosti koje zavise od uzrasta dece i očekivanja roditelja. Navešćemo neke od odgovornosti koje su najčešće ugovorene pored osnovne obaveze čuvanja deteta na siguran način:

 1. nega deteta (presvlačenje pelena, kupanje)
 2. priprema obroka i hranjenje
 3. kreativni rad
 4. igre na otvorenom
 5. briga o dečjim stvarima (flašice, odeća, igračke, prostor za igru...)
 6. uspavljivanje

Takođe, mogu se ugovoriti i dodatne odgovornosti koje se tiču obavljanja lakših kućnih poslova u skladu sa slobodnim vremenom dok dete spava, poput:

 1. pranje i širenje veša
 2. kuvanje za porodicu
 3. briga o kućnim ljubimcima
 4. prevoz dece automobilom ili gradskim prevozom

Bebisiteri

Bebisiteri brinu o deci svih uzrasta za koje je potrebno nadgledanje na nekoliko sati. Većina bebisitera radi ili u redovnim terminima kada potreba postoji (posle škole ili vikendom) ili po potrebi (novogodišnja noć, godišnjica ili slično).

Njihove ključne odgovornosti su nadgledanje dece, igranje sa njima i eventualno stavljanje u krevet. Bebisiteri su obično plaćeni preko satnice, ali mogu biti dodatno plaćeni ukoliko postoji dogovor da pokrivaju dodatne usluge kao što je kuvanje, učenje dece i lako spremanje kuće.

Dadilje

Dadilje su u potpunosti posvećene razvoju i dobrobiti deteta. Dadilja se brine o detetu sve vreme dok su roditelji na poslu. Ona ima odgovornost da pripremi i organizuje dnevni raspored kako bi obezbedila zdrav mentalni, fizički i emocionalni razvoj deteta o kome brine.

Uglavnom dadilje žive odvojeno od porodica o čijoj deci brinu, ali postoje i slučajevi kada dadilje bukvalno žive sa porodicama (dadilje kao pratioci porodica ili au pairs). Au pair predstavlja internacionalnu dadilju - osobu koja je dadilja, ali dolazi u porodicu iz druge zemlje.

Dadilje imaju više odgovornosti i obaveza u odnosu na bebisitere (i, zbog toga, veće plate): priprema obroka, pomoć u kući (sudovi, veš...), pomoć oko domaćih zadataka i praćenje dece do i od spoljašnjih aktivnosti, samo su neke od dodatnih obaveza. Uglavnom, dadilje zarađuju nedeljnu platu (zasnovanu na definisanoj satnici – ceni sata).

Dadilje često postaju članovi porodice, povezujući se sa decom na drugačiji način od njihovih roditelja. Naravno, niko ne može zameniti mamu ili tatu, ali deca uspostavljaju posebnu vezu sa dadiljom koja se sa njima igra, peva i crta. Neke porodice dobijaju informacije od dadilja o razvoju i interesovanjima svoje dece ili čak mole dadilje da im pomognu kada se dete suočava sa nekom vrstom stresa.

Kako je posao dadilje veoma sličan roditeljskim odgovornostima, većina porodica pravi ugovore sa dadiljama kojima precizira uslove posla, uključujući period odmora, dane bolovanja i još mnogo toga.

Ugovor između porodice i dadilje ili bebisiterke će pomoći obema stranama u budućoj saradnji. Ključno je definisati visinu zarade i precizirati sve uslove koji su preduslov da se obezbedi zdrava i produktivna poslovna relacija. Ugovor pomaže da se obe strane zaštite, kao i da se razumeju u potpunosti.

Kada su sve uključene strane razjasnile koje su odgovornosti i privilegije dadilje/bebisiterke, smanjuje se mogućnost za pojavu nerazumevanja i olakšava se rešavanje eventualnih nejasnoća do kojih može doći. Bebisiterka/dadilja slobodno može napisati probnu verziju ugovora ukoliko porodica kod koje planira angažovanje nema isti.

Informacije sadržane u ovom članku su uopštene po svojoj prirodi i ne predstavljaju pravni, poreski niti investitorski savet. Takođe, date informacije mogu biti neprimenljive ili neadekvatne vašim specifičnim okolnostima, te bi trebalo razmotriti sve preduslove za pisanje ugovora.

Šta bi trebalo da sadrži ugovor o saradnji sa dadiljom/bebisiterkom?

Za pripremu ovog ugovora nije vam potreban advokat. Možete ga napisati kao jednostavan dokument sa svim detaljima oko kojih se dogovorite. Preporučuje se kod dugoročnog angažovanja.

ODGOVORNOSTI

Dodatne odgovornosti: Pored osnovne odgovornosti čuvanja dece, da li će se dadilja/babisiterka baviti i dodatnim aktivnostima poput kuvanja, čišćenja, brige o kućnim ljubimcima ili prevozom dece?

Aktivnosti: Koje aktivnosti će dadilja/babisiterka raditi sa decom? Šta nije dozvoljeno od aktivnosti?

Komunikacija: Kada, na koji način i u kojim situacijama očekujete da dadilja/bebisiterka komunicira sa vama tokom dana?

RADNO VREME I RASPORED

Da li će vaša dadilja/bebisiterka raditi puno ili pola radnog vremena, vikendima ili tokom radne nedelje? Koji period u toku dana će pokrivati? Kada može napraviti pauzu u toku rada? Šta se dešava u slučajevima kada se vraćate kući kasnije nego obično?

PRIVILEGIJE

Kada dadilja/bebisiterka može da koristi svoj mobilni telefon, kućni telefon ili kućni kompjuter/internet? Da li može pozvati goste u vaš dom?

OBROK

Da li dadilja/babisiterka ima obezbeđen ručak i užinu sa vaše strane ili donosi svoj? Šta se dešava ukoliko kasnite i vraćate se kući u vreme večere?

KOMPENZACIJE I BENEFICIJE

Plata: Koja je ugovorena cena sata vaše dadilje/bebisiterke tokom radnih dana, noću, vikendima i za vreme praznika? Uglavnom su dadilje/bebisiterke plaćene na osnovu ugovorene satnice.

Učestalost plaćanja: U kojim intervalima ćete izvršiti plaćanje? Na nedeljnom, dvo-nedeljnom, mesečnom nivou?

Prekovremeni sati: Da li ste dogovorili sa vašom dadiljom/bebisiterkom istu satnicu čak i kada dolazite kasnije od ugovorenog termina?

Dobrobit: Da li ste se dogovorili sa vašom dadiljom/bebisiterkom da može u određenom periodu otići na odmor, uzeti par slobodnih dana, imati bolovanje i/ili ne raditi za vreme praznika (precizirati koji praznici su u pitanju)?

Otkazni rok: Koliko dana otkaznog roka je potrebno da dadilja/bebisiterka ispoštuje pre nego što raskine saradnju sa vama? Da li vam može javiti telefonom da više nije u mogućnosti da sarađuje sa vama ili to može uraditi i putem sms-a ili mailom?

Porodični odmori: Da li planirate da vaša dadilja/bebisiterka putuje sa vama na porodični odmor?

Procene: Dogovorite povremenu procenu saradnje sa vašom dadiljom/bebisiterkom gde ćete razgovarati o dosadašnjoj saradnji i kada možete revidirati kompenzacije, beneficije i sam ugovor o saradnji.

PREVOZ

Javni prevoz: Koja su dogovorena pravila po pitanju vođenja dece javnim prevozom?

Vozačka dozvola: Da li je potrebno da dadilja/bebisiterka ima važeću vozačku dozvolu i da bude aktivan vozač?

Automobili: Da li je potrebno da dadilja/bebisiterka ima sopstveni autmobil ili će koristiti porodični automobil? Koja su dogovorena pravila za korišćenje porodičnog automobila?

Benzin: Da li ćete pokrivati troškove benzina za pređenu kilometražu kada dadilja/bebisiterka koristi porodični ili sopstveni automobil za potrebe svog angažovanja u vašoj porodici? Koliko ćete i na koji način plaćati date troškove?

Mobilni telefon: Koja su dogovorena pravila po pitanju telefoniranja ili kucanja sms-ova tokom vožnje automobila dok su deca u njemu?

Sigurnosni pojasevi i sedišta: Da li svako dete mora da bude vezano tokom vožnje u automobilu?

DISKRECIJA

Informacije: Lične, medicinske, poslovne i finansijske informacije koje se saznaju o porodici ne smeju biti prenošene i komentarisane van porodice.

Društvene mreže: Da li dadilja/bebisiterka sme pomenuti porodicu sa kojom sarađuje na bilo kojoj vrsti društvenih mreža? Da li sme postaviti fotografije dece ili ih spomenuti u postovima anonimno?

PREKID SARADNJE

Uglavnom porodice dogovaraju otkazni rok u trajanju od 2 nedelje ili mesec dana sa dadiljom/bebisiterkom koji se odnosi na obe strane.

Razlozi za prekid saradnje: Obe strane mogu prekinuti saradnju u bilo kom trenutku. Ukoliko porodica smatra da je dadilja/bebisiterka uradila nešto neprimereno, mogu raskinuti saradnju istog momenta. Isto tako, dadilja/bebisiterka može prekinuti saradnju ukoliko smatra da je odnos porodice prema njoj uvredljiv ili nepravedan.

Otpremnina: Davanje otpremnine nije uobičajen postupak, međutim, ukoliko ste primorani da prekinete saradnju sa dadiljom/bebisiterkom koja je radila izuzetno dobro, običaj je da joj porodica obezbedi plaćenih par nedelja kako bi joj pomogli finansijski dok je u potrazi za novim poslom.

Copyright © 2015 Happymamma. All rights reserved